نام واحد : تولیدی بهروش هادیکو

نام محصول : پیتزای اماده طبخ

 • سریال مجوز : 1710239
 • شماره مجوز : 17058
 • تاریخ مجوز : 09/10/1359
 • کد محصول : 15111716
 • شرح محصول : پیتزا
 • ظرفیت : 108 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%