نام واحد : بافندگی اطلس باف دهق - شرکت

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 1305884
 • شماره مجوز : 17744
 • تاریخ مجوز : 18/06/1369
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%