نام واحد : جهان ستاره آریا ارنیگا

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1715941
 • شماره مجوز : 68716
 • تاریخ مجوز : 27/08/1371
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%