نام واحد : آزاده گورت - شرکت

نام محصول : قندخرماشکرخرما

 • سریال مجوز : 1305973
 • شماره مجوز : 1195
 • تاریخ مجوز : 15/05/1370
 • کد محصول : 15421330
 • شرح محصول : قندخرماشکرخرما
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%