نام واحد : ادیب حاج باقری-محمدومجتبی وحمیدرضاواحسان وبهنازومهنازوبتول

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1306071
 • شماره مجوز : 24952
 • تاریخ مجوز : 28/12/1368
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%