نام واحد : احمدرضاوعلیرضاورضاقلی وعبدالرضاوغلامرضاومحمودرضازاده نجات

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1756243
 • شماره مجوز : 79061
 • تاریخ مجوز : 22/12/1379
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 34 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%