نام واحد : ماکارونی دیانت - شرکت

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1306295
 • شماره مجوز : 1973
 • تاریخ مجوز : 22/01/1369
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%