نام واحد : لبنیات و بستنی شاد عباس آباد

نام محصول : شیرکاکائو

 • سریال مجوز : 1756377
 • شماره مجوز : 54969
 • تاریخ مجوز : 09/04/1383
 • کد محصول : 15201221
 • شرح محصول : شیرکاکائو
 • ظرفیت : 134 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%