نام واحد : کشت و صنعت تانیان - شرکت

نام محصول : پوره میوه وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1307030
 • شماره مجوز : 6895
 • تاریخ مجوز : 28/07/1379
 • کد محصول : 15131450
 • شرح محصول : پوره مخلوط میوه وسبزیجات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%