نام واحد : شکوفنده

نام محصول : آدامس

 • سریال مجوز : 1762136
 • شماره مجوز : 70940
 • تاریخ مجوز : 21/12/1381
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%