نام واحد : سردخانه امیر آباد اصفهان - شرکت

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 1307176
 • شماره مجوز : 728
 • تاریخ مجوز : 05/02/1371
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%