نام واحد : مومنی دهقی-یدالله

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 1307200
 • شماره مجوز : 8524
 • تاریخ مجوز : 17/08/1379
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%