نام واحد : بسته بندی امید پروتئین سلامت

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک نصیرآباد...
 • تلفن شرکت : *******229
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد میدان شقایق خ سرو یکم قطعه بی 79 و بی 80
 • تلفن واحد : **********022
 • مدیر : ولی موسی رضایی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1765174
 • شماره مجوز : 33721
 • تاریخ مجوز : 18/07/1390
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%