نام واحد : مسلمی نژاد آرانی - حبیب اله

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1307414
 • شماره مجوز : 31612
 • تاریخ مجوز : 17/12/1370
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%