نام واحد : پروار پروتئین سراج

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1764527
 • شماره مجوز : 101414
 • تاریخ مجوز : 28/12/1387
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%