نام واحد : تعاونی تولید نان فانتزی نانک - شرکت

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1307877
 • شماره مجوز : 22275
 • تاریخ مجوز : 11/06/1370
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%