نام واحد : میثم بافت دهق - شرکت

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1308200
 • شماره مجوز : 9118
 • تاریخ مجوز : 12/05/1371
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%