نام واحد : میثم بافت دهق - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی دهق
 • تلفن واحد : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهق

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1308200
 • شماره مجوز : 9118
 • تاریخ مجوز : 12/05/1371
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%