نام واحد : صرامی فروشانی - قدیرعلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خ کاوه خ...
 • تلفن شرکت : *******913
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جعفراباد مورچه خورت چرمشهر 0
 • تلفن واحد : *******913
 • مدیر : قدیر علی صرامی فروشانی
 • تلفن مدیر : *******913
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی همیاران چرمشهر اصفهان

نام محصول : روغن صنعتیغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1308224
 • شماره مجوز : 11193
 • تاریخ مجوز : 29/11/1379
 • کد محصول : 15111920
 • شرح محصول : روغن صنعتی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%