نام واحد : تولیدی بازرگانی کاوشگرکامینه

نام محصول : بیسکویت کراکر

 • سریال مجوز : 1765672
 • شماره مجوز : 32391
 • تاریخ مجوز : 07/07/1382
 • کد محصول : 15411240
 • شرح محصول : انواع کراکر وتوک
 • ظرفیت : 840 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%