نام واحد : معصومی-یداله

نام محصول : رشته آش

 • سریال مجوز : 1308993
 • شماره مجوز : 15210
 • تاریخ مجوز : 25/10/1376
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%