نام واحد : نجات شایان - شرکت

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1309332
 • شماره مجوز : 11214
 • تاریخ مجوز : 07/09/1372
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%