نام واحد : عمادی اندانی - ابراهیم

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1309701
 • شماره مجوز : 4391
 • تاریخ مجوز : 31/04/1377
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%