نام واحد : مکمل سازی هشتگرد

نام محصول : انواع پریمکس ومکملهای غذائی

 • سریال مجوز : 1739058
 • شماره مجوز : 25212
 • تاریخ مجوز : 09/04/1382
 • کد محصول : 15331113
 • شرح محصول : پریمکس
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%