نام واحد : سلیمانی - ابراهیم

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 1309734
 • شماره مجوز : 3647
 • تاریخ مجوز : 05/03/1373
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%