نام واحد : کدخدائی-علیرضا

نام محصول : روغن کشی وتصفیه

 • سریال مجوز : 1309798
 • شماره مجوز : 4044
 • تاریخ مجوز : 24/02/1383
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%