نام واحد : صنعتی اسانس ایران

نام محصول : پانیتکس وپودرهلمت واسانس صنعتی

 • سریال مجوز : 1766198
 • شماره مجوز : 25497
 • تاریخ مجوز : 14/04/1382
 • کد محصول : 24291410
 • شرح محصول : انواع اسانسهای شیمیایی
 • ظرفیت : 112 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%