نام واحد : محمدمهجور

نام محصول : قندکله به روش صنعتی

 • سریال مجوز : 1760039
 • شماره مجوز : 26546
 • تاریخ مجوز : 04/04/1390
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 1,070 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%