نام واحد : فجر تهاتران - شرکت

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 1310141
 • شماره مجوز : 16411
 • تاریخ مجوز : 26/10/1373
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%