نام واحد : حسن کهن دهقان

نام محصول : انواع سس گرم

 • سریال مجوز : 1756287
 • شماره مجوز : 28695
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%