نام واحد : پورگیو - بهرام

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 1310443
 • شماره مجوز : 9615
 • تاریخ مجوز : 19/06/1374
 • کد محصول : 15491823
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%