نام واحد : غذائی جهان خوش طعم

نام محصول : لواشک والوچه

 • سریال مجوز : 1758037
 • شماره مجوز : 28233
 • تاریخ مجوز : 01/06/1382
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%