نام واحد : طوطی اصفهان - شرکت

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1310669
 • شماره مجوز : 16887
 • تاریخ مجوز : 16/10/1374
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%