نام واحد : تولیدی الکل صنعت خیام-شرکت

نام محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند

 • سریال مجوز : 1310811
 • شماره مجوز : 20887
 • تاریخ مجوز : 20/12/1374
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%