نام واحد : حاج نوروزی - حسن - مجید و سعید

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1310831
 • شماره مجوز : 21179
 • تاریخ مجوز : 03/07/1375
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%