نام واحد : ابراهیم مهری

نام محصول : پودرگوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1766864
 • شماره مجوز : 99712
 • تاریخ مجوز : 17/12/1387
 • کد محصول : 15311511
 • شرح محصول : پودر گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%