نام واحد : تولیدی مصالح شمال شرق

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 200065000000
 • شماره مجوز : 25161/1/131
 • تاریخ مجوز : 28/10/1395
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%