نام واحد : اصفهانی زاده حجار-احمدرضا

نام محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی

 • سریال مجوز : 1311174
 • شماره مجوز : 3594
 • تاریخ مجوز : 14/04/1380
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%