نام واحد : چای عقاب

نام محصول : برنج

 • سریال مجوز : 1732422
 • شماره مجوز : 45551
 • تاریخ مجوز : 15/12/1374
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%