نام واحد : اصفهان خوشکام - شرکت

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1311708
 • شماره مجوز : 18135
 • تاریخ مجوز : 18/12/1375
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%