نام واحد : راستی - مسعود و فرخی - محمدحسین

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1311807
 • شماره مجوز : 845
 • تاریخ مجوز : 31/01/1376
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%