نام واحد : شهد بال مرند

نام محصول : شیرکاکائو

 • سریال مجوز : 1752151
 • شماره مجوز : 53892
 • تاریخ مجوز : 23/03/1383
 • کد محصول : 15201221
 • شرح محصول : شیرکاکائو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%