نام واحد : محسن محمدی وکوروش محمدی وامامعلی و مهدی رضائی نهاوندی

نام محصول : زله اماده مصرف در انواع بسته بندی

 • سریال مجوز : 1732873
 • شماره مجوز : 63275
 • تاریخ مجوز : 12/08/1375
 • کد محصول : 15131461
 • شرح محصول : ژله میوه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%