نام واحد : تعاونی 54 سحر

نام محصول : خامه قنادی

 • سریال مجوز : 1715333
 • شماره مجوز : 20685
 • تاریخ مجوز : 26/05/1370
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%