نام واحد : محمدی خروشادی - قاسم

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1312127
 • شماره مجوز : 11194
 • تاریخ مجوز : 07/10/1377
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%