نام واحد : فرآیند نشاسته نوین خسروعلیزاده

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *****773
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد بلوارابن سینا خ 40 خ 3/6 قطعه 1849 از بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *****773
 • مدیر : پرویز علیزاده
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : نشاسته

 • سریال مجوز : 1764750
 • شماره مجوز : 88274
 • تاریخ مجوز : 26/11/1389
 • کد محصول : 15321160
 • شرح محصول : بسته بندی نشاسته
 • ظرفیت : 2,183 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%