نام واحد : ساقه گندم زرین

نام محصول : نشاسته از اردجهت مصارف غدائی

 • سریال مجوز : 1767391
 • شماره مجوز : 33719
 • تاریخ مجوز : 18/07/1390
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%