نام واحد : ستوده شفق اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی کوهپایه ت 2656
 • تلفن واحد : ****233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کوهپایه

نام محصول : ابمیوه ازمرکبات

 • سریال مجوز : 1312739
 • شماره مجوز : 2633
 • تاریخ مجوز : 12/03/1379
 • کد محصول : 15131710
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش اب وشیره گرفتن مرکبات
 • ظرفیت : 1,500,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%