نام واحد : صادقی ورکانی - همایون

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 1312844
 • شماره مجوز : 3872
 • تاریخ مجوز : 14/04/1379
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%