نام واحد : محمد لادن مقدم

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1763760
 • شماره مجوز : 59315
 • تاریخ مجوز : 14/05/1385
 • کد محصول : 15411242
 • شرح محصول : بسته بندی انواع شیرینی
 • ظرفیت : 175 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%