نام واحد : باطنی - احمد

نام محصول : پودراستخوان

 • سریال مجوز : 1312859
 • شماره مجوز : 3929
 • تاریخ مجوز : 18/04/1379
 • کد محصول : 15111814
 • شرح محصول : پودراستخوان
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%