نام واحد : مبین طاها انتخاب

نام محصول : بسته بندی مواداردی

 • سریال مجوز : 1313314
 • شماره مجوز : 8005
 • تاریخ مجوز : 07/07/1380
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%