نام واحد : علی محمد محمدرضا حسین نیمچه

نام محصول : بسته بندی نمک یک نفره

 • سریال مجوز : 1753294
 • شماره مجوز : 31211
 • تاریخ مجوز : 25/07/1380
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%