نام واحد : تعاونی تولیدی پرمرغ آماده شده اصفهان پر-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : جاده نجف آباد...
 • تلفن شرکت : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده فرودگاه خ گاز روبروی زیبامرغ 0
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : براتی کهریزسنگی-مانده علی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرمرغ اماده شده

 • سریال مجوز : 1313671
 • شماره مجوز : 10811
 • تاریخ مجوز : 12/09/1380
 • کد محصول : 15112050
 • شرح محصول : پرمرغ اماده شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%